विद्यार्थ्यांनी किंवा वैयक्तिक वापरकर्त्यांनी www.bharat-it.com याच पोर्टल वरून सॉफ्टवेअर खरेदी करावे अन्यथा कोणताही सपोर्ट मिळणार नाही याची नोंद घ्यावी.

Registration

Student Details
Student Addess Details